Publicaties

Boeken

Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere Europese geleerden over het Fries en andere talen, over wetenschap en over de samenleving (Verloren, 2009) [proefschrift]

Fries Stamboek. 500 jaar proza uit Friesland. (Contact, 2000) [historische bloemlezing van Fries proza in Nederlandse vertaling]

Under de minsken. Italjaanske ferhalen (Frysk en Frij, 2000) [ bundel met verhalen van o.a. G. Verga, G. Tomasi di Lampedusa, L. Sciascia en M. Mari in een Friese vertaling] 

(semi-) wetenschappelijke artikelen (een selectie)

‘Een Romein op Friese doorlopers’ In Tijdschrift voor Biografie Najaar 2014 (Jrg 3 nr 3) , 48-57.

‘De storm die in november 1836 door Deventer raasde: een meerduidig verslag van Joost Halbertsma’ In Deventer Jaarboek 2012, 57-71.

‘Experiment met een voorname en veelzijdige achttiende-eeuwer’ In Tijdschrift voor Biografie Jrg 1 (2012), nr. 2, 3-15. [over Meinard Tydeman]

‘Het doopsgezind boeddhisme’ van Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) In: Doopsgezinde Bijdragen No. 37 (2012), 223-239.

‘Godsdienst als ‘kittelig plek’ aan het lichaam der natie. Joast Halbertsma (1789-1869) en het religieus gevoel in de vroege negentiende eeuw’ In: De Negentiende Eeuw. [themanummer Het religieus gevoel in de negentiende eeuw] No. 34 (2010) 2, 125-139

‘Joast Halbertsma, Jacob Grimm, and Count Carlo Ottavio Castiglioni: Nineteenth-century Sensitivities Concerning a Gothic Bible Translation’ In: T. Shippey (ed.) Studies in Medievalism XIV (Woodbridge, Boydell & Brewer, 2005), 51-80

“De gelukkige verscheidenheid te bewaren”: lessen van de Friese dominee en schrijver Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869). In: A. van Heerikhuizen e.a. (ed.) Het Babylonische Europa, opstellen over veeltaligheid. (Amsterdam: University Press, 2004), 59-73

‘Internationale handel in Frysk: de Europese belangstelling voor de Friese taal gedurende de ‘Sattelzeit’ (1750-1850)’ In: De Vrije Fries 2004 (84) [Jaarboek uitgegeven door het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur en de Fryske Akademy], 159-180

‘Reis troch in ûnfolsleine doetiid. Oer in biografy fan J.H. Halbertsma.’ In: Philologia Frisica Anno 2002 [lêzingen fan it sechtjinde Frysk filologekongres 11, 12 en 13 desimber 2002], (Leeuwarden/Ljouwert, 2003), 99-117

‘Joast Halbertsma en graaf Carlo Ottavio Castiglioni: meer dan een oppervlakkige flirt?’ In: R. H. Bremmer Jr., L.G. Jansma, P. Visser (ed.) Speculum Frisicum. [Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker] (Ljouwert/Leiden: Fryske Akademy), 2001, 227-240

Essays en beschouwende artikelen

‘Spegelskrift’ – voordracht over Fries proza uit de jaren 2000-2010. Gehouden op 25 januari 2011 in Tresoar (Leeuwarden). Gepubliceerd op de website www.sirkwy.nl en als hoorcollege op cd verkrijgbaar.

‘Visie en ondernemingszin’ Het dagboekenarchief van Pieve santo Stefano’, Biografie Bulletin   Zomer 2010, 4-9

‘Innig verstrengeld. De biografie en de toekomstige geesteswetenschappen’, Biografie Bulletin Voorjaar 2010, 23-29

‘Leafdedea van Homme Eernstma’, Bulletin Vereniging van Letterkundigen 2009 Nr. 3, 18-19

‘Esther Gerritsen: Worstelingen met (on)zekere afloop’, Boekdelen Essays [een uitgave van Biblion] Nr 2 (2008), 9-17

‘Fryske kening sinjalearre!’, De Moanne (literer tydskrift) jrg. 7, No. 6 (juli 2008) [over een Friese koning in de ridderroman van de vijftiende-eeuwse Catalaanse schrijver Joanot Martorell]

‘Nieuwe perspectieven in de Friese literatuur’, Nieuwsbrief Letteren nr 10-1 (najaar 2001), 2-6

‘Histoire de Vertumnus et de Pomona au pays des Phynances’ of Wibe en Eabeltsje yn Jildlân’, Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg 30 No. 6 (december 2001), 21-26 [over H. Eernstma Leafdedea]

‘Jo Smit en oare einefûgels’, Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg 30 (febr 2001) No.1, 33-39 [over het proza van Jo Smit]

‘De hearewei tusken Hemsterhuis en Halbertsma’, Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 32, No. 2 (april 2003), 12-18 [over Joast Halbertsma en Frans Hemsterhuis]

‘Dumny’s en dichters mei de galle foar de dokter’, Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 31, No. 6 (december 2002), 44-57 [over de gebroeders Halbertsma en François Haverschmidt]

‘D.A. Tamminga: de dichter yn ’e spagaat’ en ‘De ûnderstelde travesty fan D. Tamminga en Ed Hoornik’, Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg 29 No’s 2 en 3 (februari en april 2000), 10-14 en 14-22 [Over D. Tamminga It griene jier]

‘Us heit: in kalvinist út Bacchus’ skaai. Oer Willem van Haren en syn Friso’, Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg 29 No. 6 (december 2000), 4-15

‘Ceci n’est pas un roman hagois’, Hjir (Frysk literïr tydskrift) jrg 27 No. 5 (oktober 1998), 28-33 en No. 6 (december 1998), 15-21 [Over Homme Eernstma Roman hagois]

Recensies literair werk

‘Kijk mij eens!’, Boekdelen Dossier [een uitgave van Biblion]  Jrg 5 (2010) Nr. 1 (april), 12-13 [over Orhan Pamuk Het museum van de onschuld]

‘Proza waaruit je niet kunt ontsnappen’,  Boekdelen Dossier [een uitgave van Biblion] Jrg 5 (2010) Nr. 2  (oktober), 14-15 [over Sherko Fatah We gaan als het donker wordt]

‘Onversneden eenzaamheid’, Boekdelen [een uitgave van Biblion] Jrg 9 (2009) Nr. 2 (juni), 26 [over Paolo Giordano De eenzaamheid van de priemgetallen]

‘Bocht na bocht’, Boekdelen Dossier [een uitgave van Biblion] Jrg 3 (2008) Nr. 2 (oktober), 12-13 [over Alessandro Baricco Dit verhaal]

‘Een zeldzaam vrolijke tragedie’, Boekdelen Dossier [een uitgave van Biblion] Jrg 2 (2007) Nr 1 (mei), 16-17 [over Sandro Veronesi Kalme chaos]

‘Prakkesaasjes oer it hjoeddeistich proaza’ Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg 30 No. 4 ( augustus 2001), 3-7 [over Libbe Leistra Reinwetter op ’e stêd]

‘Moedich willewurk’ Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 29 (aug 2000), No. 4, 32-34 [over een bundel ‘zomerverhalen’]

‘Een verhalenverteller die vragen stelt’, Het Trage Vuur (Tijdschrift voor Chinese literatuur) (okt 1997) No. 3, 89-90 [over Spannend spel van Wang Shuo]

‘Het geweldadige raadsel van Su Tong’, Het Trage Vuur (Tijdschrift voor Chinese literatuur) (dec 1990), No. 9, 84-86 [over Drie lantaarns Een novelle van Su Tong]

Verhalen en vertalingen in Hjir/Ensafh

Libretto van Donizetti’s opera buffa Don Pasquale (…)

‘Willensmoed betsjoend’ (vertaling), Ensafh (Frysk literêr tydskrift) jrg 1, No. 1 (februari 2009), 54-59 [een hoofdstuk uit Primo Levi Chiave a stella]

‘Venus har fel’ (kort verhaal), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 32 (dec 2003), No. 6, 20-26

‘Myn oare helte’ (gedicht), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 31 (dec 2002), No. 6, 19

‘Oare kant de konifearen’ (kort verhaal), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 29 (aug 2000), No. 4, 2-6

‘Hûs fan frjemd’ (vertaling), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 29, No. 1 (febr 2000), 24-26 [een hoofdstuk uit Silvio d’Arzo Casa d’altri]

‘Hûs fan frjemd’ (vertaling), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 29, No. 2 (april 2000), 36-39 [een hoofdstuk uit Silvio d’Arzo Casa d’altri]

‘Hûs fan frjemd’ (vertaling), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 29, No. 3 (juni 2000), 31-34 [een hoofdstuk uit Silvio d’Arzo Casa d’altri]

‘Foar de San Guido’ (vertaling), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 28 (nov 1999), No. 5, 17-21 [een gedicht van Giosué Carducci]

‘Yn it ythûs: in observaasje’ (vertaling), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 28 (juni 1999), No. 3, 14-18 [een kort verhaal van Italo Calvino]

‘Oarmans hûs’ (vertaling), Hjir (Frysk literêr tydskrift) jrg. 26, No. 2 (mei 1997), 23-26 [een hoofdstuk uit Silvio d’Arzo Casa d’altri]